Innvandrerprest vinner mange muslimer

I Sverige har Annhita Parsan en unik tjeneste. Hun kommer fra Iran, men har bodd i Sverige i mange år. Hun har tatt sin presteutdannelse i Sverige og er i dag prest i Hammarbykyrkan i Stockholm. Mange muslimer blir frelst og helbredet ved hennes tjeneste. De siste årene har hun døpt 1300 muslimer i Sverige.

 

Annhita Parsan er et stort forbilde og til oppmuntring for mange menigheter, særlig menigheter som arbeider blant mennesker med innvandrerbakgrunn.