Månedens sitat (august/september)

“Uten tvil, bidrar NaMu til å styrke åndelig enhet. Men det bidrar derimot ikke til strukturell eller åndelig ensartethet. Kirker involvert i NaMu oppdager sin identitet, lærer å sette pris på og å videreutvikle denne, samt å uttrykke dette på en måte som er relevant i dag. Med andre ord, lever disse menighetene ut selve essensen av det Gud opprinnelig mente for dem å være.”

Christian A. Schwarz, The All By Itself Pathway (baksiden)