Av seg selv

Månedens sitat (mai)

«NaMu handler om å frigjøre den kreativiteten som Gud allerede har lagt ned i ethvert menneske.» Christian A. Schwarz, Fargelegg din verden med Naturlig menighetsutvikling (side 42)

Les mer

Månedens sitat (januar)

“Menigheten blir satt i bevegelse ved at Guds energi blir frigjort, ikke ved menneskelig strev og press.” Christian A. Schwarz fra boken Naturlig kirkevekst (s. 28)  

Les mer

Månedens sitat (april 2017)

“Jag tror på den lilla, vanliga församlingens enorma potensial. Om vi kristna vågade vara det vi är tänkte att vara och göra det Jesus kallar oss att göra skulle vi bli förvånade över hur välkommet det är bland människor i vår tid.”  Prest i Svenska Kyrkan Björn Gusman, sitat fra boken Vilja våga växa fra 2015…

Les mer