Månedens sitat (april 2017)

“Jag tror på den lilla, vanliga församlingens enorma potensial. Om vi kristna vågade vara det vi är tänkte att vara och göra det Jesus kallar oss att göra skulle vi bli förvånade över hur välkommet det är bland människor i vår tid.” 

Prest i Svenska Kyrkan Björn Gusman, sitat fra boken Vilja våga växa fra 2015 (s. 15)