ABC i Naturlig menighetsutvikling

Nettkurset ABC i menighetsutvikling

– gir en enkel innføring i prinsippene og redskapene som Naturlig menighetsutvikling løfter frem. Samtidig håper vi kurset kan gi en ny start for din lokale menighet.

Opprinnelig var kurset planlagt i november og desember 2020, men vi har besluttet å utsette kurset til over nyttår 2021. Oppstartsdato kommer etter hvert, men dere må bare ta kontakt nå om dere er interessert i dette kurset. 

 

Kurskveldene – Dato, tema og innhold

Dette kurset vil bli koplet tett på den virkelighet du har i den menigheten du er en del av, og sammen med andre fra din menighet vil du få tid gjennom kurset til å reflektere over status og muligheter i egen forsamling. 

Første kurskveld – torsdag 12. november kl. 19-21: Utvikling, foredling og vekst – Lederskap  
Andre kurskveld – torsdag 19. november kl. 19-21: Det store budet – Trosliv, relasjoner og tjeneste 
Tredje kurskveld – torsdag 26. november kl. 19-21: Gå derfor ut – Grupper, gudstjeneste og evangelisering
Fjerde kurskveld – torsdag 3. desember kl. 19-21: En lærende menighet – Struktur 

I løpet av alle kurskveldene vil vi arbeide mye med åtte ulike tegn på sunnhet i menigheten, vil vil se på ulike vekstkrefter, på effektive strategier for endring, og vi vil se på hvordan vi over tid kan arbeide med alt dette lokalt på en overkommelig og klok måte. 

 

Hvilke frukter vil dette kurset gi?

For deg personlig vil kurset gi innsikt i de mest sentrale sidene ved livet i menigheten.

Hvordan kan arbeidet med å nå drømmene og visjonene våre innrettes på en måte som gjøre arbeidet overkommelig? Hva gjør Gud og hva gjør vi? Hva kjennetegner menigheter som vokser? Hvordan kan nye mennesker i vårt område få del i evangeliet? Hvordan kan vi som medarbeidere og ledere være med å forløse det potensiale som Gud har lagt ned i en hver menighet?

I tillegg har vi en ambisjon og et håp om at dette innføringskurset vil være en start på en forvandling i menigheten din. Et første seg i en forvandling der det som hindrer veksten lokalt kan fjernes, og det uforløste potensialet som Gud har lagt ned kan frigjøres.

 

Hvordan kan du få bedre utbytte av kurset?

– Nysgjerrighet på hva Gud hver dag vil vise oss er et viktig utgangspunkt for å få et rikt utbytte av kurset.

– Læringsfelleskap. Felles forståelse og felles engasjement er ofte avgjørende når vi ønsker å erfare endring over tid. Derfor ser vi det som avgjørende at dere kommer flere fra din menighet eller forsamling.

– Pedagogisk opplegg. Gjennom god undervisning, samtaler, refleksjon, prosessverktøy m.m. benytter vi en bredere pedagogisk plattform som vil bidra til et varig læringsutbytte for alle deltakerne. 

– Kursboken boken ABC i Naturlig menighetsutvikling er også en viktig kilde for deg til å bli kjent med de sentrale prinsippene som kurset bygger på.

 

Påmelding og betingelser

Kurset går over fire kvelder fra torsdag 12. november til torsdag 3. desember 2020 (kl. 19-21, fire påfølgende torsdagskvelder). 

Påmelding sendes oss på e-post innen 5. november 2020 (post@namunorge.no).

Pris for kurset er 750,- kroner (vi sender faktura ved kursstart). Kurskontingenten inkluderer boken ABC i Naturlig menighetsutvikling (Ommund Rolfsen), 4 kurskvelder og spennende gruppeprosesser.

Støttemedlemmer i NaMu Norge får 10% rabatt på kurs. Les mer om støttemedlemskap.

NB! For å sikre at en er flere fra samme menighet som kan stå sammen både i læringsprosessene i kurset, og i etterkant, setter vi et krav til at en må være minst to personer fra hver menighet for å delta i dette kurset. Så om det foreløpig bare er deg personlig som ønsker å være med i dette kurset, må du sikre at du får med deg minst en annen medarbeider fra menigheten. Minst en av dere bør også ha en lederfunksjon eller noen grad av innflytelse i menigheten.   

Vi gir 50% rabatt for tredje og fjerde deltaker fra samme menighet, og 80% rabatt fra deltaker nr. 5. Forutsetningen for denne rabatten er at vi kan benytte fellesfaktura for deltakere fra samme menighet.

 

Dette kurset kan også gjennomføres som et ordinært kurs, i din region, by eller menighet. Ta kontakt med NaMu Norge om du har spørsmål.