Webinar – Snakker Gud til meg?

Velkommen til et live-webinar om ditt og mitt trosspråk

Tirsdag 5. oktober inviterte vi til et åpent webinar om trosspråk. Her stilte vi spørsmålet Snakker Gud til meg?, eller kanskje spurte vi egentlig om hvordan du og jeg, så forskjellige som vi er, erfarer og retter oss mot Gud på ulike måter?

Begrepet trosspråk er nok nytt for noen, men kanskje har du hørt at vi har ulike kjærlighetsspråk. Slik er det også med troen, og hvordan vi hører og snakker med Gud. Vi er forskjellige. Vi erfarer Guds nærhet ulikt. Noe av de som har oppdaget trosspråkenes betydning i eget og andres liv vil dele av sine erfaringer i webinaret. Noen får virkelig en «Eureka» oppdagelse når det får høre om og får innsikt i disse erfaringene. Derfor er vi sikker på at dette webinaret kan bli til glede for mange.

 

Bidragsyterne i webinaret

Ommund Rolfsen (Evenskjer) er menighetsveileder og sosiolog. Han har i mange år holdt Trosspråkkurs rundt om i Norge. Han vil dele av sin innsikt i dette.

Kjetil Sigerseth (Molde) er nasjonal leder i Naturlig menighetsutvikling og forfatter av boken Engasjert trosliv – Mitt, ditt og menighetens trosspråk.
Grete Jarlesdatter Vangstad (pastor i Bodø misjonskirke) og Arvid Hunemo (pastor i Arendal frikirke) var gjester i webinaret og delte sine erfaringer rundt eget trosspråk.

 

Vi gjorde dessverre ikke noe opptak fra dette webinaret, men vil anbefale et webinar som vi gjennomførte tidligere i år med samme tittel: Snakker Gud til meg?  (https://youtu.be/K3E3rvu24dI)

Ressurslitteratur

Boken/heftet Engasjert trosliv – Mitt, ditt og menighetens trosspråk er en norsk bok som går direkte inn på temaet som tas opp i webinaret. Den norske boken er basert på norske erfaringer med innholdet i Christian A. Schwarz bok The 3 Colors of Your Spirituality. Begge bøkene er tilgjengelig i vår nettbokhandel.
Dette skriver biskop Anne Lise Ådnøy (Stavanger) om boken Engasjert trosliv:

«Heftet om trosspråk er enkelt og forbilledlig som undervisning og til inspirasjon både for den enkelte og for fellesskapet. Jeg har hatt nytte og glede av denne måten å framstille mangfold og enhet på.»

 

Aktuelle kurs

Nettkurs – Hva er mitt trosspråk?

Trosspråkkurs i Sandnes