Menighetsundersøkelse og gode lokale prosesser

Hvordan står det til i fellesskapet? Hva rører seg i menigheten? Hva skal til for at lederskapet skal kunne lede på en bærekraftig og fruktbar måte denne høsten?

Vi har vært gjennom en spesiell tid det siste halvannet året. Fortsatt preger den verdensomspennende pandemien oss alle. Vi ser også at kirkene og livet i kirkene er blitt utfordret gjennom denne perioden. Den første våren etter utbruddet gikk vi i NaMu ut og frarådet gjennomføringen av menighetsundersøkelser siden hverdagen også i menighetene var så spesiell. Dette tror vi var klokt også sett i etterkant.

Slik situasjonen er i Norge nå, vil vi komme med en ny anbefaling. Ting begynner å ligne mer på det normale, og da ser vi at det nå er veldig viktig å fortsette eller komme i gang med gode lokale prosesser i kirkene.

Vi trenger å se fremover. I denne tiden er det ekstra viktig at lederskapet leder og at fellesskapet støtter opp. Da er det også avgjørende å vite hvordan situasjonen i menigheten faktisk oppleves akkurat nå. Det er en forutsetning for at vi kan ta de rette grepene. Trolig er situasjonen litt annerledes nå enn vinteren 2020 og en menighetsundersøkelse vil være en god start på en god lokal prosess.

Vi vil også være tydelig på at det nå er viktigere å se fremover og tenke på denne høsten først og fremst som en ny start. Ettervirkningene etter mindre eller annerledes fellesskap i denne perioden vil trolig henge i en stund. Derfor blir det viktigere nå å løfte blikket fremover enn å sammenligne oss med det som var.

Ta gjerne kontakt med oss, så kan vi sammen se på hva som kan være en god videre prosess for menigheten din. Guds velsignelse over liv og tjeneste denne høsten!