Månedens sitat (april)

«Du har ikke etterlevd misjonsbefalingen før et menneske du har disippelgjort også har disippelgjort et annet menneske – altså til du har disippelgjort en disippelgjører.»

Will Mancini (s. 167 i boken Future Church, 7 Laws of Real Church Growth)

 

 

 

 

Dette er også visjonen for nettkurset vårt i utrustende lederskap som vi starter i mai. Vi vil se ledere vokse frem som selv gjør flere nye ledere (eller disipler). Se mer om kurset her:

Nettkurset Utrustende lederskap (påmeldingsfrist 5. mai). 

 

 

Loven om utvikling

– Virkelig kirkevekst handler om mennesker som vokser og modnes, ikke om programmer.

 

Disippelgjøring og reproduksjon

Utvikling av evnen til reproduksjon (reproduksjonsutvikling) skjer, som ved ferdighetslæring (ferdighetsutvikling), i en mindre krets og med mindre avstand mellom lærer og elev enn ved kunnskapslæring (kunnskapsutvikling). Forholdet er mer intimt enn ved ferdighetslæring, og settingen er enda mer spontan og direkte koplet på situasjoner i personens liv. Alt i alt skjer reproduksjon i en tett relasjon.

Loven om utvikling sier at virkelig kirkevekst handler om mennesker som vokser og modnes, ikke om programmer. Reproduksjon er årsaken.

Sagt med andre ord: Du har ikke etterlevd misjonsbefalingen før et menneske du har disippelgjort også har disippelgjort et annet menneske – altså til du har disippelgjort en disippelgjører (produsert en reprodusent).

Utdrag fra kapitlet Reproductive Development i boken Future Church av Will Mancini (s. 166-167).

 

The Law of Development

– Real Church Growth is about Growing People. Not Managing Programs.

 

Reproductive development

Reproductive development, like skills development, happens in a smaller circle with shorter distance between teacher and learners than doctrinal development does. The relationship is more intimate than skills-development, and the structure is even more spontaneous, responding to situations in the persons’s life. In all respects, reproduction happens up close and personal.

The Law of Development states that real church growth is all about growing people, not adding programs. Reproduction is the reason why. When you see clearly what reproduction entails, you understand why programs cannot generate it any more than a factory can bear and raise a child. Programs and preaching are helps for spiritual parenting, but they are not spiritual parents. By themselves, at their best, program and preaching yield people who invite others to programs and preaching. They do not produce reproducers. But producing reproducers is what disciple making is all about.

In the Great Commission (Matt. 28:18-20), Jesus tells his disciples to make disciples. He says that this includes “teaching them to obey everything” that Jesus commanded his disciples, including the Great Commission. Therefore, if you would obey the Great Commission, you have not succeeded until you have also taught someone else to obey all Jesus’s commands, including the Great Commission. In other words, you have not obeyed the Great Commission until the disciples you make also makes a disciple – until you have produced a reproducer.

Excerpt from the chapter Reproductive Development in the book Future Church by Will Mancini (pages 166-167).

 

Vi anbefaler boken Future Church på det varmeste og har også noen eksemplarer tilgjengelig på vår nettbokhandel (engelsk tekst). Gå til nettbokhandelen.