Se webinaret – Kirken som samfunnsbyggende kraft

21. april arrangerte Norges Kristne Råd et nytt webinar om hvordan vi kan være kirke i vår tid. Denne gangen spurte en seg om kirkene utnytter sitt potensiale i å være en helt nødvendig samfunnsaktør. Hva har kirken som er verdifullt eller umistelig for nabolaget eller storsamfunnet? Og hvordan kan vi som kirke og som kristne leve ut dette samfunnsoppdraget med det vi er gitt – der hver enkelt av oss er?

Se webinaret her:

 

Bidragsytere i webinaret

Øystein Gjerme (nr. 2 fra venstre) er pastor og leder i Pinsebevegelsen i Norge. Han har dagens hovedinnlegg.

Janne Våje Nielsen (Frelsesarmeen), Truls Liland (NLA) og Kjetil Sigerseth (NKR) bidrar også med ulike perspektiv inn mot dagens tema.

Webinaret ledes av Bente Sandtorp (Baptistsamfunnet) og Theódóra Karlsdóttir Welander (Frelsesarmeen), begge sitter i ressursgruppen for Kirke på nye måter (NKR).

Agenda  for samlingen

Tema for dagen: – Kirken som samfunnsbyggende kraft

  • Hvordan og hvorfor kan kirken være en samfunnsbyggende kraft? Øystein Gjerme, pastor og leder for Pinsebevegelsen i Norge

  • Hvordan kan kirken være med å prege samfunn og nabolag?  Janne Våje Nielsen, offiser i Harstad korps, Frelsesarmeen

  • Hvordan kan kirken i dag inspireres av arven etter Hans Nielsen Hauge? Truls Liland, avdelingsleder på Hauge School of Management, NLA

  • Hva tar vi med oss inn i vårt felles kall til å være kirke i dag? Kjetil Sigerseth, prosjektleder for Kirke på nye måter i Norges Kristne Råd

  • Samtale og spørsmål i plenum, ledes av Bente Sandtorp, pastor i Home Church

Webinaret arrangeres av Ressursgruppen for Kirke på nye måter (Norges Kristne Råd).

 

Les mer om webinaret på nettsiden til Norges Kristne Råd