Månedens sitat (juli)

Det er ikke den Gudsopptatte kirken som skremmer folk bort – men den selvopptatte.

Magnus Malm (Fri til å følge – Kirke i Jesu fotspor, s. 46)

 

Her kan du lese hele avsnittet fra Magnus Malms bok Fri til å følge – Kirke i Jesu fotspor

I lys av dette [at Maria var et fullkomment redskap i Guds hånd hvilte på at hun, i all sin menneskelige begrensning, trodde, og at hennes hellighet og troskap som ydmyk tjenestekvinne kom ut av at hun hadde «fått nåde»]  framstår ikke lenger kirkens høye kompetansenivå, velordnede økonomi og åndelige nådegaver som dens største ressurser. Dette kan snarere utgjøre kirkens største fristelse, fordi det trekker blikket bort fra Gud til kirken selv. Det er ikke den Gudsopptatte kirken som skremmer folk bort – men den selvopptatte. For ikke å snakke om hvor ødeleggende denne selvopptattheten er for kirkens hardt pressede ledere.

 

Se mer om boken hos forlaget (Verbum)