Månedens sitat (mars)

«De immaterielle verdiene av nestekjærlighet, varme og omsorg er vår kapital. Dette synes ikke i regnearkene, men i rapportene over folkehelse, livskvalitet og livsmestring.»

Øystein Gjerme om kirkens plass i storsamfunnet, og hvordan kirkene fremover i større grad kan være en samfunnsbyggende kraft.

 

«JEG ER OVERBEVIST AT det beste grepet vi kan gjøre i møte med et samfunn med et trangere ytringsrom for kristen tro, er å tjene menneskene rundt oss gjennom praktisk handling. Effekten av norske pinsemenigheters plass i storsamfunnet vil i fremtiden være beroende på om vi dreier mer av vår virksomhet til å være en samfunnsbyggende kraft. De immaterielle verdiene av nestekjærlighet, varme og omsorg er vår kapital. Dette synes ikke i regnearkene, men i rapportene over folkehelse, livskvalitet og livsmestring.»

Øystein Gjerme (Kommentar i Korsets Seier 19.02.2021)