Trosspråk

Hva er mitt, ditt og menighetens trosspråk?

Hvilke frukter vil kurset gi?

Kurset vil gjøre deg bevisst på når du har best kontakt med Gud: Er det når du er ute i naturen eller når du hengir deg i lovsang eller når du leser Guds ord eller formidler Guds kjærlighet til andre eller når du møter Gud i den ordløse stillheten eller når du tar imot nattverden eller….?

Å bli bevisst når du erfarer at Gud er nær, var en sterk opplevelse for en erfaren prest:

«Kurset var veldig lærerikt. Det hjalp meg til ny selvinnsikt, noe som gav meg stor lettelse og forståelse for hvorfor jeg er ‘annerledes’ på noen punkter – og likevel ‘normal’.»

Ulike ord prøver å uttrykke det kristne bruker når de opplever at Gud er nær: din kanal til Gud, din stil, antenne, språk, trosspråk. Ditt trosspråk er antennen din til Gud. Kurset skal støtte deg i å bli bevisst trosspråket ditt og bruke det videre i livet.

Kristne har ulike trosspråk. Derfor vil kurset motivere og støtte deg i å forstå, godta og til og med glede deg over trosspråk som tilhører andre troende. Trosspråk som er langt borte fra ditt eget kan hjelpe deg til å utvikle trosspråket ditt.

Når menigheten feirer gudstjeneste, møtes kristne med ulike trosspråk. Kurset vil også hjelpe menigheten til å oppdage hvilken plass de ulike trosspråk har i samme gudstjeneste.

 

Kursinnhold

  • Tema 1: Om å bli bevisst trosspråket ditt
  • Tema 2: Om ditt trosspråk og andres trosspråk.
  • Tema 3: Om tydelige trosspråk og svake trosspråk i menigheten
  • Tema 4: Om å utvikle og utfordre trosspråket ditt.

Kurset inneholder trosspråktest, undervisning og samtale i smågruppe med mennesker du kjenner.

 

Påmelding og betingelser

Kurset er på 12 skoletimer, fordelt på tre kvelder eller på ei helg.

Påmelding gjøres 14 dager før kursstart. Pris for kurset er 750,- kroner (faktura sendes ut ved påmelding). Kurskontingenten inkluderer Trosspråktesten, kurskompendium og enkel servering.

Støttemedlemmer i NaMu Norge får 10% rabatt på kurs. Les mer om støttemedlemskap.

Kursbrosjyre – Trosspråkkurs

Ta kontakt med NaMu Norge om du ønsker at vi skal sette opp dette kurset i din region.

 

Hva skjer akkurat nå?

Våren 2021 har vi følgende arrangementer planlagt så langt rundt dette temaet:

  • 2. februar kl. 12 og kl. 20: Webinar – Snakker Gud til meg? Les mer
  • I mars og april inviterer vi til trosspråkkurs på nett: Nettkurs – Hva er mitt trosspråk?. Les mer
  • 16. -17. april arrangeres et åpent lokalt trosspråkkurs i Sandnes/Stavanger-området. Kursstedet blir Sandnes metodistkirke. Ommund Rolfsen og Sten Sørensen er kursholdere. Ta kontakt.