Hverdagsevangelisering for alle

Et kurs om å lytte til Guds invitasjoner og menneskers troshistorier.

Hvilke frukter vil kurset gi?

Kurset er ikke for deg som ser etter teknikker eller metoder i evangelisering. Kurset har derimot som mål å hjelpe deg til å se det Gud ser, høre det han hører og forsøke å handle når han ber deg om det.

Kurset skal også styrke deltakernes vilje og evne til å lytte til folks livshistorie og troshistorie.

I kurset brukes foredrag, fortelling, tre livs- og troshistorier, spørsmål/svar, korte innlegg og gruppearbeid.

Og han (Jesus) sa til dem: «Høsten er stor, men arbeiderne få.

Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans »

(Luk 10,2)

Påmelding og betingelser

Kurset er på 12 skoletimer, fordelt på tre kvelder eller på ei helg.

Påmelding gjøres 14 dager før kursstart. Pris for kurset er 750,- kroner (faktura sendes ut ved påmelding). Kurskontingenten inkluderer enkel servering.

Støttemedlemmer i NaMu Norge får 10% rabatt på kurs. Les mer om støttemedlemskap.

Kursbrosjyre – Hverdagsevangelisering for alle

Ta kontakt med NaMu Norge om du ønsker at vi skal sette opp dette kurset i din region.