Kirke i en ny tid: Regionaløkumeniske samlinger – Mars 2019

Vi er svært glad for at vi sammen med Norges Kristne Råd nå kan invitere til regionaløkumeniske samlinger i ni ulike byer over hele Norge. Samlingene gir inspirasjon og mulighet til å finne ut hvordan vi sammen kan være kirke på nye måter. 

Det fruktbare samarbeidet mellom Norges Kristne Råd og NaMu, som har endt opp vårens satsing, startet allerede våren 2018 under NaMus 20 års markering og Norges Kristne Råds kirkelederdag i Oslo, mai 2018. Den gang ble 2038 – Kirkens fremtid i samfunnets fremtid løftet frem som tema.

I de regionale samlingene tar vi opp spørsmål som: Hvordan vil kirken være om 20 år? Hvilket samfunn lever vi i? Hva er stabilt i kirken, og hva må endres? Hva kan vi som er med gjøre i dag? Hvordan ser vi for oss at vi kan være kirke på nye måter?

Vi er særlig glad for at vi gjennom disse samlingene kan få komme ut i så mange regioner i landet vårt. Da kan vi sammen se på hva som allerede gjøres lokalt, og hva som skal til for at vi som menigheter kan gå de kommende årene i møte på en god måte. Mange dyktige bidragsytere blant annet fra Fresh Expression of Church i England vil delta.

  • 4. mars     Rogaland – Frøyland og Orstad kirke (Stavanger/Sandnes)
  • 5. mars     Hordaland – Centralkirken (Bergen)
  • 6. mars     Trøndelag – Frelsesarmeen (Trondheim)
  • 7. mars     Troms – Tromsø frikirke
  • 8. mars     Nordland/Troms – Harstad kirke
  • 25. mars   Møre og Romsdal – Molde domkirke
  • 26. mars   Østfold – Baptistkirken (Fredrikstad)
  • 27. mars   Agder – Hånes frikirke (Kristiansand)
  • 28. mars   Vestfold – Solvangkirken (Tønsberg)

Bidragsytere som blir med oss disse dagene:

Pete og Kath Atkins Kath og Pete Atkins har bodd på landsbygda i Lincolnshire siden 1979. Pete arbeidet i mange år som allmennlege. Sammen med andre plantet de Threshold som er del av nettverket Ground Level. Kath og Pete er teamkoordinatorer i FX. De brenner for Fresh i Fresh Expressions of Church.

Graham Cray er pensjonert biskop i Den anglikanske kirke. Han har ledet FX-teamet, ledet arbeidsgruppa bak rapporten Mission-shaped Church. Han samler en enestående praktisk erfaring og teologisk innsikt i FX. Siden 2004 er det etablert over 3000 nye uttrykk for kirke (FX) i England innen flere av de store kirkesamfunnene.

I tillegg deltar Erhard Hermansen (generalsekretær i Norges Kristne Råd), Ommund Rolfsen og Kjetil Sigerseth (NaMu Norge), Bente Sandtorp (Home Church), Astri Seljåsen Torp (Lillesand Misjonskirke), samt flere lokale representanter for kirke på nye måter.

Brosjyre og påmelding:

Andre lenker: