Nådegaver og livsglede

Hvilke frukter vil kurset gi?

For deg personlig vil kurset gi rom for å dele, samtale og be med andre om de nådegaver Gud kan ha gitt deg. Dette skjer i en smågruppe sammen med mennesker du kjenner.

Nådegavetest, undervisning og nådegavesamtale vil hjelpe deg til å forstå, oppdage og frigjøre det potensialet Gud har lagt ned i deg.

Å oppdage og sette nådegaver i funksjon bidrar til økt livsglede for deg og mer frukt ved tjenesten. Slik kan du og medkristne være med å gjennomføre misjonsbefalingen mer effektivt.

Nådegavebasert tjeneste

Når kristne tjener på områder de har nådegaver til, arbeider de mindre i egen kraft og mer i kraft av Den Hellige Ånd. På denne måten kan vanlige mennesker oppnå uvanlige resultater.

Det er neppe noe som betyr mer for menneskers livsglede og trivsel i menigheten enn å tjene på områder som stemmer overens med det de har gaver til. Undersøkelser viser en overbevisende sammenheng mellom nådegavebasert tjeneste og livsglede.

Vi ser også at nådegavebasert tjeneste sikrer god samhandling ved at medarbeidere utfyller hverandre og har fordel av hverandres evner og gaver.

Påmelding og betingelser

Kurset er på 12 skoletimer, fordelt på tre kvelder eller på ei helg.

Pris for kurset er 750,- kroner (betales på nett eller vi sender faktura etter påmelding). Kurskontingenten inkluderer et utdrag fra boken Nådegavens 3 farger (Christian A. Schwarz), nådegavetesten, samt enkel servering. Lokal medarrangør/menighet ønsker i noen tilfeller å dekke deler av kursutgiftene, noe som medfører lavere deltakeravgift.

Støttemedlemmer i NaMu Norge får 10% rabatt på kurs. Les mer om støttemedlemskap.

Kursbrosjyre – Nådegaver og livsglede (hverdager)

Nådegavekurs – Nådegaver og livsglede (helg)

Ta kontakt med NaMu Norge om du ønsker at vi skal sette opp dette kurset i din region.