Lederdag

Naturlig menighetsutvikling legger til rette for lederdager i forskjellige regioner. Tema og samarbeidspartnere vil variere ut fra lokale behov.

Vi ser at prester, pastorer, menighetsledere og organisasjonsledere har behov for inspirasjon, faglig påfyll og fellesskap for at tjenesten skal være bærekraftig. Vi vil bidra til at ledere kan vokse i tjenesten, ledes av Den treenige Gud, og styrkes i arbeidet med å utruste mennesker og medarbeidere i Guds rike.

Felleskirkelige møteplasser er berikende, og vi har gode erfaringer med at samlingene kan bringe som kristne både nærmere Gud og hverandre. Lederdagen gir mulighet til å ha åndelig fellesskap som kristne brødre og søstre på tvers av konfesjon, organisasjon eller menighetsgrenser.

Aktuelle tema som vi til nå har tatt opp og som vi ønsker å løfte frem kan være:

 • Utrustende lederskap
 • Bærekraftig tjeneste
 • Leder og tjener – Med Jesus som forbilde
 • Sundt lederskap
 • Frigjørende lederskap
 • Menighetsvekst/menighetsutvikling
 • Medvandring
 • Gud gir vekst, erfarer vi det?
 • Misjonale fellesskap
 • Elsk hverandre – Kunsten å gi og ta imot rettferdighet, sannhet og nåde
 • Å erfare mer av Den treenige Gud
 • Kalt til å bære frukt – frukt som varer!

Ta kontakt og snakk med oss om de behov dere erfarer lokalt. Så samles vi til lederdag!