Regionale nettverkssamlinger

Naturlig menighetsutvikling legger til rette for at menigheter i en region kan møtes til faglig fordypning og erfaringsutveksling. Ofte vil det være menigheter som allerede benytter vekstprinsippene eller redskapene fra NaMu som er med i disse samlingene, men kan også være en fin møteplass for menigheter som er nysgjerrig på menighetsutvikling og hva NaMu kan tilføre til det lokale menighetsarbeidet.

Til nå har vi gode erfaringer med å invitere til denne typen samlinger ca. en gang i året. Så langt er det invitert til nettverkssamlinger på Østlandet, Hordaland, Møre og Romsdal og på Sørlandet.

Samlingene gir menigheter og menighetsveiledere i regionen mulighet til å møte hverandre, dele erfaringer, styrke sin kompetanse og få livgivende inspirasjon til det videre arbeidet i sin lokale kirke.