Månedens sitat (mars)

«Jeg tenker at en majoritetskirke har et spesielt ansvar for å søke etter enhet i mangfold.»

Dette sier Erling Birkedal i siste utgave av Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, der han tar utgangspunkt i endringer i kirkelandsskapet i de nordiske landene, og hvordan en kan forholde seg til nye misjonale menigheter eller forsamlinger som etableres i randsonene til de nasjonale folkekirkene. Han oppsummerer lederen med følgende avsnitt:

«Et bilde på en fleksibel kirke kunne være en storfamilie. Der er det vanligvis slik at personer og kjernefamilier har ulike behov for fellesskap og engasjement til ulike tider, samtidig som en har en noe grunnleggende felles og alltid er velkommen i stor-fellesskapet. Jeg tenker at en majoritetskirke har et spesielt ansvar for å søke etter enhet i mangfold. Det kan være ved at kirkens ledere viser raushet for variasjon i praktisk kirkeliv, og samtidig viser kjærlighet, omsorg og stående invitasjon til storfelleskapet. En slik mangfoldig folkekirke kan være et bidrag for å fremme kristen enhet, og samtidig stimulere til kirkelig nærvær og fellesskap for flest mulig.»

Les hele artikkelen ved å benytte lenken under.

Norsk Tidsskrift For Misjonsvitenskap 1/2019