Sitat

Ukens sitat (uke 4)

“Menighetens rolle er ikke å fortelle oss det vi alltid vil høre, eller å tilby oss alle de seminarene vi ønsker oss. Menighetens rolle er å trene disipler av Jesus Kristus. Når vi får alt det vi ønsker oss i menigheten, begynner den å handle om oss, ikke om vår vekst, ikke om Gud. Noen…

Les mer

Ukens sitat (uke 3)

“Potensiale er et positivt ord. Det handler ikke om forventninger, press, eller stress. Det handler ikke om at vi må gjøre mer. Det handler om muligheter som vi ennå ikke har benyttes oss av. “ Anne Gustavsen (Korsets Seier 15.01.2016)

Les mer

Ukens sitat (Julen 2015)

“Bare når det er balanse i vår vektlegging av troen på Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd i lære, forkynnelse og liv, kan vi erfare fylden av det liv Gud har planlagt for oss – og unngå de muligheter for vranglære som ensidighet nesten uavvendelig fører med seg.” Fred Riktor, Hva er det med…

Les mer

Ukens sitat (uke 44)

“What our world desperately needs in order to face the challenges of the future, are more empowered leaders who can empower others.” Christian A. Schwarz (The 3 Colors of Leadership, s. 4) “Det verden er fullstendig avhengig av for å kunne møte fremtidens utfordringer, er flere utrustede ledere som kan utruste andre” (fri oversettelse)

Les mer

Ukens sitat (uke 43)

“Gud vil vi skal se forbi oss selv og våre begrensninger, og få øye på Guds ubegrensede makt og kraft som virker gjennom vanlige mennesker som ser noe større enn seg selv”. Anne Gustavsen (Korsets Seier 23.10.2015)

Les mer