Vekst

«Uansett hvor ille den nåværende situasjonen synes å være, kan menigheten forvente en betydelig økning både i kvalitet og kvantitet. Det er bare en forutsetning for å starte en slik prosess:

– at det finnes en lengsel etter at Gud skal komme tydeligere til uttrykk i menighetens liv.»

Christian A. Schwarz

NaMu har 25 års erfaring med utviklingsprosesser i norske menigheter.

Menighetsundersøkelser

Bestill en menighetsprofil
Hva hindrer veksten i din menighet?

Bøker

Gå til vår nettbutikk!
Flere nye og spennende titler

Image is not available
Image is not available
Kurs

Livsnære kurs med kraft til å forvandle
Hva kan gi deg ny inspirasjon?

Medlemskap

UTRUSTENDE

LIVSNÆRT

FRIGJØRENDE

OVERKOMMELIG

TJENENDE

TVERRKIRKELIG

Det trinitariske kompasset
Gud åpenbarer seg for oss
Skapelsesåpenbaringen (grønn)
Den personlige
åpenbaringen (blå)
Frelsesåpenbaring
(rød)
previous arrow
next arrow

Undersøkelser

Hva hindrer veksten i din menighet?
Se mer om undersøkelser og tester

Gå til bokhandel

Bøker fra K-vekst forlag
Velg blant alle våre titler

Medlemskap

Bli medlem eller støttemedlem!
Bidra til flere sunnere menigheter

Alle våre kurs

Kurs til vekst for deg og din menighet
Frigjør mer av ditt potensiale

Gjøre de andre gode

22. september 2013

«Jeg har ikke jobbet aktivt for å gjøre andre gode», sa pastoren. Det er en tøff erkjennelse. Innrømmelsen kom da han så lederskapsprofilen sin. Nå ville han bevisst gjøre andre gode. Denne testen er klok fordi du får tilbakemelding på lederskapet ditt fra dem du leder. Det er ikke du som vurderer deg selv, men…

Forstyrre opinionen

20. september 2013

 Ommund Rolfsen og Sten Sørensen lanserer «Ti menigheter med en helt overkommelig kirkevekst». De vil forstyrre opinionen. Folk flest har inntrykk av at menighets-Norge svekkes. Vi presenterer menigheter som går bedre enn på mange år; menigheter som forstyrrer opinionens bilde av menigheten som en svekket størrelse. Boka vil bli lagt ut i nettbutikken vår 28.…

Ekstraordinære dager

24. juni 2013

Det er det ekstraordinære som løfter oss. 12. og 13. juni ble to usedvanlige dager i livet vårt. Tjue prester og menighetsledere fra åtte menigheter ga sitt aller beste. De fortalte om den langsomme revolusjonen i menighetene, om framskritt og tilbakeslag, om gleder og bekymringer, om tro og vantro, frelsesglede og selviskhet, alt dette som…

Nye menigheter med profiler

5. juni 2013

Dagens  blomst går til Tromsø frie misjonsmenighet som nettopp gjennomførte menighetsprofil nummer sju. Pastorparet Astri og Lars flytter til Lillesand for å plante menighet og Frimisjonen vil ha stor nytte av den siste menighetsprofilen når menigheten for ei stund blir uten pastor. Bildet viser Astri Torp sammen med Børge Gullbekkhei i lederskapet. Det er spennende…

VÅRE PARTNERORGANISASJONER