Gjøre de andre gode

“Jeg har ikke jobbet aktivt for å gjøre andre gode”, sa pastoren. Det er en tøff erkjennelse. Innrømmelsen kom da han så lederskapsprofilen sin. Nå ville han bevisst gjøre andre gode.

Denne testen er klok fordi du får tilbakemelding på lederskapet ditt fra dem du leder. Det er ikke du som vurderer deg selv, men de du leder/leder sammen med. Veldig nyttig! Skummelt? Du finner den på http://3colorworld.org/. Der logger du deg inn, velger Bokmål for å komme inn på norsk side og lager ditt eget brukernavn og passord. Du ber minst to om å fylle ut et spørreskjema for deg online (anonymt). Du trykker på en knapp når du har fått tilstrekkelig med svar og får ut en lederskapsprofil der dine sterke sider kommer fram og i tillegg sider der du kan utvikle lederskapet ditt. Dette koster 12€ for et adgangstegn. Hvis du vil at alle i ledergruppen din skal gjøre det samme, kan du kjøpe f.eks. 10 adgangstegn og gi bort 9 av dem. Da får du 30% rabatt. Nyttig for å se hvordan dere utfyller hverandre og hvordan dere kan vokse sammen. Du finner en .pdf fil med en profil her.