…for nysgjerrige

Åtte tegn på kvalitet

Hvor sunn er din menighet? Går det an å mene noe om en menighets helsetilstand? Christian A. Schwarz og Christoph Schalk undersøkte mer enn 1000 menigheter i 32 land fordelt på alle verdensdeler. Undersøkelsen omfattet store og små menigheter, menigheter i vekst og menigheter i tilbakegang, menigheter som ble forfulgt av staten og menigheter som…

Les mer

NaMu for nysgjerrige

Naturlig menighetsutvikling (NaMu) er å bruke de vekstkreftene Gud har gitt menigheten. Det er dette Jesus forteller om i en liknelse om Guds rike i Mark 4, 26-29: ”Jesus sa: ”Slik er det med Guds rike: En mann har sådd korn i jorden. Han sover og står opp, det blir natt og det blir dag,…

Les mer

Vanlige spørsmål om NaMu

I møtet mellom NaMu og menighetene er det noen av de samme spørsmålene og innvendingene som ofte kommer fram. Hvor nøyaktig og relevant er menighetsprofilen? Hvorfor en hemmelig formel? Hvorfor inneholder NaMu så mye teori? Hvorfor tar NaM utgangspunkt i trosfellesskapet? Passer ordene i NaMu bedre i frikirkene enn i Den norske kirke? Sier undersøkelsen…

Les mer

Menighetsprofil og minimumsfaktor

Menighetsprofilen er et verktøy for å bedømme hvordan menigheten ligger an i forhold til de åtte kvalitetstegnene som Naturlig menighetsutvikling setter opp for en sunn menighet. Prisene er kr 2200,- når menigheten gjennomfører undersøkelsen selv og kr 3800,- hvis K-vekst skal gjøre det. Prisene gjelder for 2014. Ut fra menighetsprofilen ser man hvilke områder menigheten…

Les mer

Trefargekompasset

Naturlig menighetsutvikling (NaMu( starter med sentrum i vår kristne tro – den eneste Gud som har åpenbart seg selv på tre forskjellige måter; som skaper, i Jesus og i Den Hellige Ånd. Slik lyset som skinner gjennom et prisme, brytes til et spekter av farger, har Gud vist forskjellige sider av sin natur for oss…

Les mer

Hva er en menighetsprofil?

Menighetsprofilen er verktøyet for å bedømme hvordan menigheten din ligger an i forhold til de åtte kvalitetstegnene som Naturlig menighetsutvikling setter opp for en sunn menighet. Ut fra profilen ser man på hvilke områder menigheten fungerer godt og hvor menigheten uttrykker behov for forandring. Menighetsprofilen koster kr 2200 inkl. mva. hvis menigheten legger inn svarene…

Les mer