Ukens sitat (juni/juli 2017)

“Sant lederskap i kirken er evnen til å frigjøre mennesker til å leve ut sitt potensiale og det kall og den tjeneste som enhver har på hjertet. Gode ledere får mennesker rundt seg til å blomstre og trives i et fellesskap der man enes i felles innsats for å nå mål og visjoner.”

Anne Gustavsen (lederspalten i Korsets Seier 16. juni 2017)

Les hele lederen her.