Naturlig kirkevekst

Tilbud!

Beskrivelse

Naturlig kirkevekst handler om å forløse det potensialet Gud allerede har gitt enhver menighet i stedet for å prøve å skape vekst. Da kommer veksten «av seg selv» (Mark 4,26-29). Boka bygger på den mest omfattende undersøkelsen som er gjort om årsakene til menighetsvekst. Christian A. Schwarz undersøkte mer enn 1000 menigheter i 32 land på alle kontinenter. Han fant at sunne, voksende menigheter har disse åtte tegn på sunnhet, vitalitet og kvalitet: Utrustende lederskap, nådegavebasert tjeneste, engasjert trosliv, hensiktsmessige strukturer, inspirerende gudstjeneste, livsnære grupper, behovsorientert evangelisering og varme relasjoner. Boka hjelper deg til å oppdage det gudgitte og unike ved din menighet i stedet for å overføre erfaringene fra noen få vellykkede menigheter i andre verdensdeler til egen menighet.

Når du skal sette deg inn i prinsippene i Naturlig menighetsutvikling vil vi ikke anbefale denne boken som den første boken. Det skjer mye på 20 år ikke minst når det gjelder erfaringer. ABC i naturlig kirkevekst fra 2018 er en svært god bok og starte med. Vi vil også anbefale den nyeste grunnboka Fargelegg din verden med Naturlig menighetsutvikling som kom ut i 2007.

ISBN 82-994641-0-2
Innb.128 sider. Utgitt i 1998.

Godkjent som studiebok av K-stud http://www.k-stud.no

 

Tilleggsinformasjon

Vekt 0,452 kg

100,00 kr