Månedens sitat (november)

Det å omfavne paradoksene, det som vi opplever som selvmotsigelser, beriker livet og skaper perspektiv for oss. Det som i menneskelig forståelse er balansert, er i Guds målestokk for trangt. Himmelsk balanse er å leve i spenningen mellom ekstreme sannheter. Det ser vi gjennom hele Bibelen.

Styreleder i NaMu Norge Terje Dahle i Folk – tidsskrift for hverdagsteologi, nr. 2-2016