Månedens sitat (februar)

«Sant lederskap i kirken er evnen til å frigjøre mennesker til å leve ut sitt potensiale og det kall og den tjeneste som enhver har på hjertet.»

Anne Gustavsen, Korsets Seier uke 5-2018