Månedens sitat (april)

«Kirker flest prøver å møte dagens utfordringer med gårsdagens lederskapsforståelse. I for stor grad har vi oversett at lederskandaler med åndelige, følelsesmessige eller fysiske overtramp har sine dypeste røtter i ikke-utrustende lederskap, et lederskap der menneskers frihet reduseres, der det personlige ansvaret undergraves, og der en aldri lykkes med å lede til større modenhet.»  

Christian A. Schwarz

 

Sitatet er hentet fra boken ‘God is Indestructible’ (side 29) og oversatt til norsk av NaMu Norge. Forfatteren trekker også i sin oppsummering i boken frem syv sider ved kirken som særlig må karakterisere fremtidens kirke, for at den skal være relevant i dag. Alle disse karaktertrekkene er å finne i den tidligste kirken, i kirkens røtter. En av disse syv karaktertrekkene er kirkens evne til å styrke menneskers frihet, modenhet og ansvarsfølelse.

 

En liten betraktning om oversettelsen

I sitatet over er disempowering leadership oversatt med ikke-utrustende lederskap fordi det er vanskelig å finne et godt norsk begrep på dette som samtidig blir en motsats til det mye benyttede begrepet utrustende lederskap (empowering leadership). Sånn sett er ikke-utrustende i realiteten for nøytralt. Umyndiggjørende lederskap kan være en alternativ oversettelse som ligger nærmere det engelske begrepets meningsinnhold, men der vi dessverre mister sammenhengen med utrustende som begrep.