Resultatguiden

Beskrivelse

Logo RG  Resultatguiden

Resultatguiden hjelper deg og din menighet med analyse og tolkning av Menighetsprofilen. Ulike rapporter som Oppsummeringsguiden, Fortellingsguiden, Statusguiden og Strategiguiden gir detaljert informasjon, og er svært nyttig i den videre prosessen i lederskap og menighet.

(Vi tar kontakt med deg når du bestiller, og vil legge de adgangstegn du bestiller klar for deg på din bruker eller din menighets bruker på http://ncdchurchsurvey.org)

2.000,00 kr