Menighetsprofilen

Beskrivelse

Logo MP  Menighetsprofilen

Menighetsprofilen benyttes for å undersøke sunnheten i din menighet. Undersøkelsen gir en statusrapport om nåsituasjon på de 8 ulike kvalitetstegnene. Undersøkelsen anbefales benyttet parallelt med menighetsveiledning.

(Vi tar kontakt med deg når du bestiller, og vil legge de adgangstegn du bestiller klar for deg på din bruker eller din menighets bruker på http://ncdchurchsurvey.org)

2.500,00 kr