Logo T  Nådegavetesten, Fellesskapstesten eller Lederskapstesten

Hver enkelt av disse individuelle e-testene hjelper deg til å forstå mer om ditt utgangspunkt, og å utforske mer av det potensiale Gud har lagt ned i deg. Har du tatt den samme testen tidligere vil du se hvordan du har vokst siden da. Testene anbefales benyttet sammen med bøkene Nådegavenes 3 farger, The 3 Colors of Community, The 3 Colors of Leadership, eller i forbindelse med et relevant kurs. Bestill testen. Les mer om Kurs til vekst.

Du kan også bestille Nådegavetesten i papirformat ved å sende oss en e-post. Venneskjemaet kan lastes ned her.

 

Trosspråktesten eller Åndens frukt-testen

Hver enkelt av disse individuelle testene (papirtest) hjelper deg å til å forstå ditt utgangspunkt, og utforske mer av det potensiale Gud har lagt ned i deg. Har du tatt den samme testen tidligere vil du se hvordan du har vokst siden da. Testene finner du inkludert i hver av bøkene The 3 Colors of Your Spirituality (trosspråktesten kan også leveres på norsk) og Kjærlighetens 3 farger (Åndens frukt-testen). Les mer også om relevante kurs i serien Kurs til vekst.

 

Fargeprofil for deg eller din menighet

For å se hvordan du eller din menighet er preget av treenigheten, tilbyr vi en test som bygger på treenighetskompasset. Denne testen hjelper oss til å se hvordan vi er preget av Gud Skaper, Jesus Kristus og Den Hellige Ånd.