menighetsundersokelse-ny

Logo MP Menighetsprofilen

Menighetsprofilen benyttes for å undersøke sunnheten i din menighet. Undersøkelsen gir en statusrapport om nåsituasjon på de 8 ulike kvalitetstegnene. Undersøkelsen anbefales benyttet parallelt med menighetsveiledning. Bestill undersøkelsen.

 

Logo RG  Resultatguiden

Resultatguiden hjelper deg og din menighet med analyse og tolkning av Menighetsprofilen. Ulike rapporter som Oppsummeringsguiden, Fortellingsguiden, Statusguiden og Strategiguiden gir detaljert informasjon, og er svært nyttig i den videre prosessen i lederskap og menighet. Bestill guiden.

 

Fargeprofil for deg eller din menighet

For å se hvordan du eller din menighet er preget av treenigheten, tilbyr vi en test som bygger på treenighetskompasset. Denne testen hjelper oss til å se hvordan vi er preget av Gud Skaper, Jesus Kristus og Den Hellige Ånd.

 

 Logo PP  Profil Pluss

Profil Pluss hjelper deg og din menighet med analyse og tolkning av Menighetsprofilen. Dette er en rapport som viser skåren på hvert enkelt spørsmål i Menighetsprofilen, og er nyttig i den videre prosessen i lederskap og menighet. Profil Pluss kan være et bra, men enklere alternativ til Resultatguiden. Bestill guiden.

 

Logo PI  Profil Innsikt

Profil Innsikt hjelper deg og din menighet med analyse og tolkning av Menighetsprofilen. Dette er en rapport som viser skåren på utvalgte områder av Menighetsprofilen, og er nyttig i den videre prosessen i lederskap og menighet. Profil Innsikt kan være et bra, men enklere alternativ til Resultatguiden. Bestill guiden.