Vi tenker så forskjellig

Omforming av energi«Vi tenker så forskjellig om gudstjenesten. Hvordan skal dette gå?» Det var soknepresten som spurte. Hun fortalte at inspirerende gudstjeneste er minimumsfaktoren og et følsomt område i menigheten. Hun vil involvere frivillige utenfor trosfellesskapet, andre i NaMu-utvalget vil ha flere personlige vitnesbyrdet og mer moderne lovsang i høymessen. «Har dere snakket åpent og direkte om dette i NaMu-utvalget?», spurte jeg. «Nei, egentlig ikke. Kanskje vi er engstelige for en slik samtale», svarte hun

Jeg minnet om den kristne samtalen, om direkte og kjærlig tale for å klargjøre situasjonen. Her er omforming av energi en genial vekstkraft. Om NaMu-utvalget makter å benytte den, så vil mye godt skje i gudstjenesten.

Å benytte vekstkreftene er en ferdighet av fineste slag som gir drahjelp når endringer gjennomføres. Denne ferdigheten utvikles gjennom å erfare hvordan vekskreftene kan styres. Å gjennomgå eksemplene fra boka «Ti menigheter med en helt overkommelig kirkevekst» er en kjempeflott måte å lære på.

 De seks vekstkreftene

Innbyrdes avhengighet

Eksempler: Frimisjonen i Tromsø og kommentaren «Halleluja og kaffe i gudstjenesten», spenninger i Larvik metodistmenighet

 

 Multiplikasjon

Eksempler: Larvik metodistmenighet og kommentaren «Multiplikasjon av livsnære grupper».

 

Omforming av energi

Eksempler: Hvordan Arendal frikirke håndterer kriser, spenninger i Larvik metodistmenighet, ung vekst i Guds Menighet, Kråkstad menighet og den avlyste julegudstjenesten.

 

Bæreevne

Eksempler: Guds Menighet som tematisk knytter sammen gudstjeneste, livsnære grupper og det enkelte medlem, hvordan Guds Menighet organiserte Alphakurset, gruppenes betydning for Pinsekirken Elverum.

 

Symbiose

Eksempler: Frimisjonen i Tromsø og kommentaren «Halleluja og kaffe i gudstjenesten», kommentaren «Tro med mer og mindre engasjement?», forholdet mellom generasjonene i Fredheim forsamling, liten samordning av konfirmantarbeidet i forsamlinger og menighet i Meland viser svak symbiose, gruppenes betydning for gudstjenesten i Pinsekirken Elverum.

 

Fruktbarhet

Eksempler: Fredheim forsamling med fire satsingsområder, Arendal frikirkes satsing på tro i hverdagen, menighetsplanting ut fra Fredheim forsamling, Arendal frikirke, Larvik metodistmenighet.