Nye styremedlemmer i NaMu Norge

Årsmøtet 2019 valgte inn nye styremedlemmer i NaMu-styret, og vi har fått en spennende sammensetning i dagens styre.

Erhard Hermansen og Vilhelm Viksøy ble 6. juni valgt inn som nye styremedlemmer etter Harald Holt og Tove Roholt, mens Ruth Bente Paulsen og Vigfus Ingvar Ingvarsson ble valgt inn som fast møtende varamedlemmer.

Erhard Hermansen er til daglig generalsekretær i Norges Kristne Råd og har bakgrunn som pastor i Den luthersk evangeliske frikirke.

Vilhelm Viksøy har vært med i NaMu-styret som varamedlem de siste to årene, og er nå innvalgt som fast medlem. Vilhelm er journalist i Sambåndet og har sin tilhørighet i Indremisjonsforbundet.

Ruth Bente Paulsen var med i NaMu-styret i etableringsåret (2014-2015). Hun er major i Frelsesarmeen, menighetsveileder i Naturlig menighetsutvikling og arbeider til daglig som fagkonsulent for korpsenes sosiale arbeid og for korpsenes arbeid med menighetsutvikling.

Vigfus Ingvar Ingvarsson har vært med som varamedlem de siste to årene. Han er prest i folkekirken på Island, er menighetsveileder i Naturlig menighetsutvikling. Vigfus er også sentral i arbeidet med oversetting av NaMu-litteratur, nettsider og materiell til island.

Truls Liland (styreleder), Ommund Rolfsen og Anett Andersen er også med i NaMu-styret, men var ikke på valg i år.

Vi gleder oss over gode medarbeidere som vil lede NaMu Norge og arbeidet med Naturlig menighetsutvikling den kommende perioden. I tillegg til å ha variert kompetanse reflekterer dagens styre noe av bredden i kirke-Norge. Tverrkirkeligheten er en av seks sentrale verdier for NaMu Norge. Dette vises blant annet ved at dagems styremedlemmer har bakgrunn i syv ulike kirkesamfunn/organisasjoner, i tillegg gleder det oss også at generalsekretæren i Norges Kristne Råd er blant styremedlemmene.

Se oversikten over styre og ansatte i NaMu Norge.