Menigheter med åtte tegn på kvalitet

Unge kvinner

Åtte tegn på kvalitet med eksempler fra «Ti menigheter med en helt overkommelig kirkevekst»

1. Utrustende lederskap

I hvilken grad legger ledere  vekt på å utruste de troende til tjeneste?

Eksempler: Bore menighet og Fredheim forsamling med kommentaren «Enhet og mangfold i lederskapet», menighetsrådet i Teie menighet,  Arendal frikirke og kommentaren «Staute menn som gråter», Kråkstad menighet.

 

2. Nådegavebasert tjeneste

I hvilken grad er  oppgavene i  menigheten fordelt etter gaver og utrustning?

Eksempler: Bore menighet, Fredheim forsamling, Teie menighet og kommentaren «Det var ganske personlig», Meland menighet.

 

3. Engasjert trosliv

I hvilken grad preges medlemmenes åndelige liv av entusiasme og glød?

Eksempler: Bore menighet, Kråkstad menighet og kommentaren «Tro med mer og mindre engasjement?», bønn i Teie menighet og Guds Menighet.

 

4. Hensiktsmessige strukturer

I hvilken grad bidrar strukturene i menigheten til vekst?

Eksempler: Bore menighet og kommentaren «Åndelig drivkraft», hvordan Guds Menighet organiserer lederskapet, Meland menighet.

 

5. Inspirerende gudstjenester

I hvilken grad oppleves gudstjenestene deres som inspirerende?

Eksempler: Bore menighet, Fredheim forsamling, Frimisjonen i Tromsø og kommentaren «Halleluja og kaffe i gudstjenesten», Pinsekirken Elverum.

 

6. Livsnære grupper

I hvilken grad tar gruppene opp livsspørsmål som medlemmene har?

Eksempler: Konfirmantene og Btweens i Frimisjonen i Tromsø, Larvik metodistmenighet og kommentaren «Multiplikasjon av livsnære grupper», Guds Menighet, Pinsekirken Elverum.

 

7. Behovsorientert evangelisering

I hvilken grad møter diakoni og evangelisering behovene til dem dere prøver å vinne?

Eksempler: Fredheim forsamling med «Hjertebanken », Teie menighets initiativ overfor dåpsforeldre, Guds Menighet med kommentaren «Bowlingvennene».

 

8. Varme relasjoner

I hvilken grad er forholdet mellom medlemmene preget av kjærlighet og omsorg?

Eksempler: Menighetsrådet i Teie menighet, Kråkstad menighet, Pinsekirken Elverum.

 

Naturlig menighetsutvikling (NaMu) klargjør hva kvalitet er

Sunnhet og vitalitet og vekst hører sammen. Dette utgangspunktet er etter hvert blitt allment akseptert, og deles av toneangivende menighetsutviklere.

En verdensomspennende undersøkelse gjorde det klart at enhver menighet åtte tegn på liv/kvalitet/vitalitet/sunnhet som alle er mer utviklet i voksende menigheter enn i de som ikke vokser. Hvert  tegn på kvalitet består av to ledd, et substantiv (lederskap, tjeneste, gudstjeneste osv.) og et adjektiv(utrustende, nådegavebasert, inspirerende osv.). Det er ikke substantivene som er viktige. Alle menigheter har lederskap, tjeneste og gudstjeneste.

 

Adjektivene

Poenget er de åtte adjektivene. Voksende menigheter er for eksempel mer utrustende og mer nådegavebaserte enn menigheter i tilbakegang.