Månedens sitat (mars)

«Et typisk resultat av en NaMu-prosess er ikke bare en høyere verdsettelse av Bibelen – men en villighet til å leve med Bibelen og bli forvandlet av Bibelen – uavhengig av ens egen teologiske bakgrunn.» 

Christian A. Schwarz (God is Indestructible, s. 119)

 

 

Siden sitatet er oversatt fra engelsk til norsk av NaMu Norge legger vi også ved den engelske teksten her:

«A typical result of an NCD process is not just a higher view of the Bible, but the willingness to live with the Bible, and to be transformed by the Bible – regardless of one’s own theological background.»