Månedens sitat (august)

“En av forutsetningene for å kunne utøve et tjenende og utrustende lederskap ligger således på et dypt åndelig plan, og har å gjøre med forståelsen av Guds nåde som utgangspunkt for og hvilested i tjenesten, og som det som gir identitet og legitimitet i denne.”

Ove Conrad Hansen, Et godt tre bærer god frukt (side 50)

Dette er ett av flere visdomsord i boken Et godt tre bærer god frukt, visjoner og strategier for utvikling og vekst i lokale menigheter. Et hovedbudskap i boka er at kirken trenger flere misjonale ledere, og ikke bare ledere som ønsker å vedlikeholde. Dette var viktig da boken kom ut i 2007, men har ikke blitt viktigere i en situasjon der gapet mellom kirken og samfunnet en er en del av bare blir større og større. Boken er tilgjengelig i vår nettbokhandel.

Det er fortsatt noen få ledige plasser på høstens nettkurs i utrustende lederskap (oppstart 16. og 18. september).