Generell prisjustering for NaMu fra nyttår

1. januar foretar NaMu Norge en generell prisjustering. Vi har tatt en prat med daglig leder Kjetil Sigerseth for å få bedre kjennskap til hvorfor dette gjøres nå.

Daglig leder Kjetil Sigerseth ønsker å holde prisene på et rimelig og forutsigbart nivå.

Dere går nå ut med info om at NaMu ved nyttår vil foreta en generell prisjustering. Kjetil Sigerseth kan du si noe om årsaken bak denne avgjørelsen?

  • Det er flere grunner til at vi velger å gjøre dette nå. Det viktigste for oss er et ønske om å være forutsigbare, rimelige og stabile når det gjelder hvilke priser vi til en hver tid har. Dette gjør at vi de siste 6 årene har hatt faste priser på de fleste tjenester, redskap og medlemskap vi tilbyr. Samtidig er det viktig å lede NaMu-arbeidet i Norge på en langsiktig og bærekraftig måte, også når det gjelder økonomi. Derfor så styret at det nå var nødvendig å ta en gjennomgang av prisene, for å sikre at disse lå på et riktig nivå.

Hva kom styret frem til?

  • Vi ser at over noen år er det mye som endrer seg. For det første ser vi at vi etter etableringen av NaMu Norge for seks år siden har hatt en generell inflasjon som blant annet medfører økende lønnskostnader. Det andre området vi merker større endringer på, særlig det siste året, er svekkelsen i kronekursen. Dette får ganske store konsekvenser for oss som del av et internasjonalt arbeid, blant annet når vi kjøper tester, menighetsundersøkelser, bøker og betaler royalty fra våre samarbeidspartnere i Australia, Tyskland, USA m.m.

Betyr dette at prisjusteringen blir merkbar også for brukere og samarbeidspartnere f.eks. i norske menigheter?

  • Ja, alle som følger godt med vil nok se at vi over nyttår vil operere med nye priser, selv om økningen ikke skal oppleves som radikal.

Hvilke prisøkninger vil vi se?

  • I og med at vi nå går inn for en generell prisstigning, vil vi endre prisene på de fleste bøker, undersøkelser, kurs og kontingenter. Men vi ser samtidig på hva som vil være riktig pris med tanke på arbeidstid m.m. på ulike tjenester. Så for enkelte varer vil prisen stå uforandret, mens det for andre områder som f.eks. kurs, vil bli noe større endringer. Prisen på menighetsundersøkelsen vil f.eks. øke med 300 kroner (6,7%), mens standard bokpris vil øke med 20 kroner (8%). Kontingenter til støttemenigheter og partnerorganisasjoner vil øke med henholdsvis 11 og 20%. Her har vi samtidig lagt til nye fordeler.

Hva vil denne prisjusteringen bety for NaMu Norge?

  • Det er klart at denne nødvendige justeringen bidrar til bedre økonomisk bæreevne for oss som organisasjon. Dette vil over tid også tjene kirkene i Norge. På kort sikt ser vi at budsjettbalansen bedres for NaMu Norge med ca. 50 000,- kroner årlig. Justeringen sikrer også at vi i mindre grad «subsidierer» noen av kursene som til nå har vært priset for lavt.

Om noen har planer om å bestille noe f.eks. i nettbutikken, og er usikker på om de kan snu seg raskt rundt for å spare litt penger, hva vil du si til dem?

  • Da er det bare å snu seg rundt og sende inn bestillingen på det en trenger innen nyttår – enten i nettbutikken eller på e-post. Vi oppfordrer egentlig alle til å benytte muligheten nå før nyttår til å gjøre et godt kjøp. Samtidig er vi jo så trygge på innholdet i det vi tilbyr, at vi vet at alle vil gjøre gode kjøp også etter prisjusteringen.

 

Gå til nettbutikken

Send oss en e-post

Prisjustering 2021 (pdf)