Naturlig menighetsutvikling (NaMu) er å bruke de vekstkreftene Gud har gitt menigheten. Det er dette Jesus forteller om i en liknelse om Guds rike i Mark 4, 26-29: ”Jesus sa: ”Slik er det med Guds rike: En mann har sådd korn i jorden. Han sover og står opp, det blir natt og det blir dag,…

Les mer

Menighetsprofilen er et verktøy for å bedømme hvordan menigheten ligger an i forhold til de åtte kvalitetstegnene som Naturlig menighetsutvikling setter opp for en sunn menighet. Prisene er kr 2200,- når menigheten gjennomfører undersøkelsen selv og kr 3800,- hvis K-vekst skal gjøre det. Prisene gjelder for 2014. Ut fra menighetsprofilen ser man hvilke områder menigheten…

Les mer