Usminket bok

Anbefaling fra Grete Jarlesdatter Vangstad, pastor i Bodø misjonsmenighet:

De ti menighetene i boken byr på seg selv og gir et usminket bilde av hvordan svakhet kan vendes til styrke. Leserne kan speile egen menighetserfaring i de vidt forskjellige menighetene.

Boken gir et sterkt vitnesbyrd om vekselvirkningen mellom hvordan Gud suverent griper inn og hvordan mennesker tar strategiske grep om egen situasjon.

Boken er oversiktlig og lettfattelig. De gode overskriftene og korte avsnittene inspirerer til lesing på sengekanten og andre stjålne stunder.  Samtidig innbyr den til et dypere systematisk studie av hvordan en menighet kan vokse seg sterk.  Boken er krydret med både levende vitnesbyrd og tematiske fordypninger.  Det gjør meg glad!

Ønsker du å se at kirkevekst faktisk er helt overkommelig, så er dette boken for deg!  Grete Jarlesdatter Vangstad