Utrustende lederskap

Kurs i utrustende lederskap

Gjennom dette kurset vil du være med i en prosess der vi arbeider like mye med vår evne til å lede på en tydelig og fruktbar måte, som med vår evne til å utruste andre mennesker. Målet med kurset er å frigjøre det potensiale som allerede er lagt ned både i den enkelte av oss og i våre fellesskap. Vi ønsker å se at lederskap blir multi­plisert, ved at vi som ledere dyktiggjøres i å få frem det beste i alle de med­ar­beiderne vi har rundt oss.

 

Målgruppe

 • Lønnede og ulønnede medarbeidere i menighet og organisasjonsliv
 • Personer med særlige lederfunksjoner i menighet og organisasjonsliv
 • Prester, forsamlingsledere, kretsledere, menighetsrådgivere o.l.
 • Potensielle ledere
 • Andre (for eksempel mennesker med lederoppgaver i næringsliv og offentlig forvaltning)

 

Hvilke frukter vil kurset gi?

 • Du får en mulighet til å reflektere over og styrke din rolle som leder
 • Du får videreutvikle dine praktiske evner til å utruste andre
 • Du får kartlagt ditt eget lederskapspotensiale.
 • Du får kunnskap om grunnleggende prinsipper i utrustende lederskap
 • Du kan vokse og utvikle deg på både den ledende og utrustende siden av ditt lederskap
 • Du får lære å praktisere Utviklingssamtalen som et lederskapsverktøy

 

Innhold og pedagogisk opplegg

Kurset er satt sammen av 2 ulike deler.

Den første delen omfatter noe selvstudium, undervisning, test og gruppeprosesser. Blant annet får du mulighet til å gjøre deg kjent med studieboken The 3 Colors of Leadership (Christian A. Schwarz), du gjennomfører Lederskapstesten, tar del i undervisning og gruppesamtaler, og får tilgang til utfyllende lærestoff og refleksjonsoppgaver.

Deltakere som har gjennomført del 1 kan melde seg på del 2. Andre del omfatter 6 individuelle utviklingssamtaler med utgangspunkt din lederskapstest. Denne siste delen ser vi som en viktig fortsettelse og en vesentlig del av kurset, ikke minst for at kurset skal kunne gi frukt for deg og at du skal kunne vokse som leder.

 

Lederskapstesten

En av de spennende sidene ved Lederskapstesten er at du ikke svarer på et eneste spørsmål selv. De menneskene som du har rundt deg som du leder eller som kjenner deg godt som person skal derimot utfordres til å gi en tilbakemelding om hvilken innvirkning du har på disse menneskene og deres motivasjon og utvikling. Den detaljerte analysen som du får gir et godt bilde av hvor du som leder i dag har størst innvirkning på de rundt deg og hvor du har et potensiale for å ta nye steg.

Lederskapstesten som er tilgjengelig som e-test kan gjennomføres ved å benytte bestille adgangstegn, benytte adgangstegnene du mottar ved påmelding til kurset eller når du kjøper boken The 3 Colors of Leadership. Gå til nettstedet for e-tester (velg norsk flagg øverst til høyre).

 

Utviklingssamtalen

Med utgangspunkt i Lederskapstesten vil du som en del av kurset få tilbud om individuelle oppfølgingssamtaler med en veileder/samtalepartner. Her er det du som kursdeltaker som er i fokus, og refleksjonen rundt ditt lederskap tar utgangspunkt i din lederskapstest. Det vil bli lagt til rette for seks utviklingssamtaler der hver av samtalene tar utgangspunkt i ett av de seks prinsippene eller vingeparene som testen vil synliggjøre. Den åndelige utviklingssamtalen har som mål at du skal forløse mer av det som allerede bor i deg. Samtidig vil du som deltaker og fokusperson også få kjennskap til hvordan utviklingssamtalen kan benyttes som redskap i ditt eget lederskap. På den måten vil du i etterkant kunne benytte samme metode når du samtaler med dine nærmeste medarbeidere for å forløse mer av det som bor i dem.

 

Påmelding og betingelser

Kurset kan gjennomføres lokalt i din menighet eller i ditt nærområde eller gjennomføres som nettkurs. Dette siste har vi også svært gode erfaringer med.

Kursavgiften (kursets første del) er satt 1.500,- kroner (faktureres på epost). Dette innbefatter studieboken, to adgangstegn til lederskapstesten (E-test på norsk), seks relativt korte sesjoner med undervisning, seks gruppesamtaler, andre læringsressurser og et variert pedagogisk opplegg.

Prisen for de enkelte utviklingssamtalene er satt til 500,- kroner pr. gjennomført utviklingssamtale (totalt 3.000,- kroner for alle 6 samtalene).

Enkeltmedlemmer i NaMu Norge og menigheter som er støttemedlemmer får 20% rabatt på kursavgiften. Les mer om medlemskap. Det gis ikke rabatt på utviklingssamtalene siden dette er betaling til den enkelte veileder/samtalepartner.

Meld fra om at du er interessert i dette kurset (post@namunorge.no), så sender vi deg informasjon når vi starter opp neste nettkurs eller arrangerer et kurs i nærheten av deg. Ta også kontakt om du ønsker at vi arrangerer kurset i din menighet eller for en gruppe du har ansvar for.

Våren 2022 inviterer vi til nye kursgrupper. Gruppesamtalene holdes torsdagskvelder kl. 20-21 fra 5. mai 2022. Kurset gjennomføres som nettkurs. Se brosjyre og mer info i nyhetssaken om kurset. Siste frist for påmelding til vårens kurs er satt til 27. april.