Finnbogi Olsen

Finnbogi OlsenFinnbogi Olsen er godkjent som veileder i Naturlig menighetsutvikling

Adresse: Sundeveien 72, 4550 Farsund

Telefon: 959 15 471

e-post: finnbogi.olsen@frelsesarmeen.no

Finnbogi Olsen er kaptein i Frelsesarmeen og menighetsleder i Farsund korps fra 2015. Han har vært menighetsleder i Bodø korps fra 2012-15, korpsleder i Torshavn korps 2010-12, leder for Frelsesarmeens herberget i Torshavn 2009-2010, og assisterende korpsleder i  Torshavn på Færøyene i 2008-09.

Han har veiledet Guds Menighet Vegårshei og Frelsesarméens korps i Tromsø.