Om du ikke har mulighet til å kople deg på møtet ved å benytte lenken/knappen over, kan du kople deg på møtet ved å benytte telefon:

Ring tlf. 23 96 05 88, benytt møtekode 47 92 44 77 55 #  # (deltakerkode benyttes ikke)