Er denne e-posten vanskelig å lese??
Vis i nettleser.

Flere sunnere menigheter

2015 går mot avrunding og vi kan benytte muligheten til både å se litt bakover, men ikke mindre viktig - hva som venter oss i tiden som kommer.

Hvordan er helsetilstanden blant norske menigheter for tiden? Som den alltid har vært - veldig forskjellig. I nyhetsbildet ser vi oppslag som gleder og inspirerer - historier om liv, håp og vekst. Men utfordringene møter oss også - motløshet, stagnasjon eller konflikter. Uavhengig av dagsformen er det inspirerende å daglig møte menigheter, ledere og ivrige medarbeidere som ser lengre. Som ser videre. Som ser større. Som ser mer av det Gud ser...

Utvikling og vekst er naturlig. Som for sennepsfrøet, er det enorme potensialet som allerede ligger der skjult for oss. Det var heller ikke så synlig at det lille frøet som ble født i Betlehem, skulle ha så stor kraft til forvandling i seg. 

Håpet for et nytt år er at vi skal få løfte blikket og at lengselen etter at Den treenige Gud, får komme enda tydeligere til uttrykk i våre liv og i våre fellesskap inn mot ett nytt år.

Vi ønsker dere alle en glederik og velsignet juletid!

 

Lokale kurs

Ønsker du et NaMu-kurs i din menighet?

Vi planlegger og legger til rette kurs innen mange viktige og spennende evner. Kursene er laget for å bidra til vekst både for deg og for fellesskapet du er en del av. Ta kontakt med oss eller se mer på vår nettside.   

I løpet av 2016 kommer også vårt nye kurs om Utrustende lederskap. Her ser vi et stort potensiale for utvikling lokalt, og tror kurset vil gi god og varig frukt.

 

Bli med på en sunnhetsreise

Menighetsundersøkelsen viser gang på gang seg som et nyttig redskap og gir et godt utgangs-punkt for reisen.

Er det tid for en ny undersøkelse hos dere?

Mange bestiller under-søkelsen for bedre å kunne se hvor de står i dag. Å forstå egen situasjon og kunne identifisere de største hindringene for vekst, er avgjørende for å vite hvor vi skal starte.

Så blir det spennende å se hva som blomstrer opp når vi har luket, stelt og lagt ned noen nye frø i jorden.


Send oss en e-post

 
- Vi går gjerne noen steg sammen med deg og din menighet.

Ta kontakt med:

Daglig leder Kjetil Sigerseth
Tlf. 924 47 755

Velkommen til å bli medlem!

NaMu Norge er en medlemsorganisasjon som vil bidra til "Flere sunnere menigheter".

Vi er takknemlig for alle enkeltpersoner og forsamlinger som vil støtte arbeidet og dele visjonen.

Om du ikke allerede er medlem er du hjertelig velkommen til å bli med.
Meld deg inn i dag!

Følg oss!

Følg med, kommenter og spre de gode nyhet-ene med vennene dine.

Sammen når vi lengre ut!
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*
Vår e-postadresse er:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|**|END:IF|*
*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*