Veilederutdanning 2023

Innhold og omfang av utdanningen

  • Kursuken for nye veiledere 

  • Praksis etter behov, minimum to menigheter over en periode på ca. 1 år (2-3 møtepunkter i hver menighet)

  • Egenstudium med persontester og bokrapporter (i underkant av 500 sider pensum totalt)

  • Individuelle oppfølgingssamtaler

  • Etterutdanning

 

Nærmere om utdanningen

Erfaringsvis inviterer vi til utdanning av nye veiledere ca. hvert 3. år.

 

Kursuken

Kurs for nye veiledere avholdes normalt over 4 dager. To av dagene er normalt i fellesskap med etterutdanningskurs for veiledere. I tillegg deltar de kommende veilederne på etterutdanningskurset året etter (2 dager).

Kursuken for dette kullet arrangeres mandag 12. – torsdag 15. juni ved Frelsesarmeens kurssenter på Jeløy (Moss). 

 

Praksis

Deltakerne skal gjennom året observere veiledning og selv praktisere veiledning sammen med en godkjent veileder. Målet er at den som er under opplæring, sammen med veilederen, skal følge minst to menigheter gjennom deler av en NaMu-syklus.

 

Egenstudium 

Det er avgjørende for en NaMu-veileder å kjenne godt til NaMu-litteraturen innenfor de ulike kompetanseområdene. I tillegg til den kjennskap en får gjennom kursuken og praksis har vi satt opp en ressursliste med litteratur som må leses. Det skrives bokrapporter fra hver av disse bøkene (se ressurslisten og krav til bokrapportene i lenken nederst på denne siden).

 

Annen oppfølging

I løpet av året vil kandidaten bli fulgt opp individuelt når det gjelder praksisveiledning, tilbakemelding på bokrapporter og annen individuell oppfølging. I tillegg inviteres det normalt til et par gruppesamlinger på nett i løpet av året.

 

Pris

Prisen for undervisning, individuell oppfølging, bøker og praksisveiledning ligger fra 2023 på 20 000 kr . Deltakerne dekker i tillegg reiseutgifter i forbindelse med kurset, samt kost og losji til arrangørstedet for kursdagene. En må også påregne reiseutgifter til de menighetene som deltakerne følger opp i sin praksis. 

Da veiledertjenesten vil tjene flere forsamlinger og menigheter i årene fremover, oppfordres vi til at deltaker søker økonomisk støtte for finansiering av deler av veilederutdanningen hos eget kirkesamfunn, organisasjon eller egen menighet. Enkeltmedlemmer og partnerorganisasjoner som faktureres for veilederutdanningen får 20% rabatt på utdanningen.

 

Påmelding

Ta kontakt med daglig leder Kjetil Sigerseth (tlf. 924 47 755, kjetil.sigerseth@namunorge.no) for en dialog eller påmelding.

Vi anbefaler at du avklarer med din sammenheng (kirkesamfunn/menighet) at du tar denne utdannelsen. «God ryggdekning» er ikke minst viktig for tjenesten i etterkant.

 

Oppstart

For mange er det kursuken som blir hovedstarten, men noe av litteraturen skal være lest før kursuken. Så snart du er tatt opp i utdanningen kan du starte egenstudium og praksis, men for de fleste vil dette i hovedsak skje i etterkant av kursuken. 

Påmelding for denne runden må likevel skjer innen 15. april 2023  

 

Etterutdanning

Av erfaring vet vi at vi alle trenger å modnes kontinuerlig. Dette gjør også at vi legger stor vekt på at veilederne holder seg oppdatert og videreutvikler seg som veileder. 

Fra og med 2023 er også omfanget av grunnutdannelsen redusert ved å halvere utdannelsestiden og ved legge de NaMu-ressursene som retter seg mot individnivået til etterutdanning.  

NaMu-Norge inviterer hvert år til veiledersamling over 2 dager. Dette er det viktigste møtepunktet og også det viktigste etterutdanningstilbudet. I tillegg kan det legges til rette for webinarer, veiledertreff på nett, nettkurs og lokale kurs som kan være hjelpe den enkelte veileder i å hode seg oppdatert og å ta nye steg som veileder.

At veilederen er i tjeneste og har menigheter å veilede er en av de viktigste forutsetningene for å bli en bedre veileder.

 

Mer info og vedlegg

Ytterligere informasjon finner du i notatet om veilederutdanningen i lenken under.

 

Bildetekst: På bildet over ser vi deltakerne på Veiledersamlingen i 2019 (utenfor inngangen til Folkehøyskolen Nord-Norge, Evenskjer)