Veilederutdanning 2021 – 2023

Innhold og omfang av utdanningen

  • Kursuken for nye veiledere 

  • Nettkurs i utrustende lederskap (gruppesamtaler og individuelle samtaler)

  • Praksis etter behov, minimum to menigheter over en periode på ca. 1 1/2 år (ca. 3 møtepunkter i hver menighet)

  • Egenstudium med persontester og bokrapporter (ca. 750 sider pensum totalt)

  • Individuelle oppfølgingssamtaler

  • Årlige etterutdanningskurs for NaMu-veiledere (2 studiedager)

 

Nærmere om utdanningen

 

Kursuken

Kurs for nye veiledere avholdes normalt over 4 dager. To av dagene er normalt i fellesskap med etterutdanningskurs for veiledere. I tillegg deltar de kommende veilederne på etterutdanningskurs senere år.

 

Lederkurset

NaMu-kurset i utrustende lederskap er lagt inn som en obligatorisk del av veilederutdanningen. Dette er et nettkurs som settes opp minimum en gang hvert halvår (se egen kursinfo).

Det vil også kunne arrangeres andre temakurs i nærheten av der du bor som f.eks. nådegavekurs eller trosspråkkurs. Disse anbefales de i tilfelle å få med seg.

 

Praksis

Deltakerne skal observere veiledning og selv praktisere veiledning sammen med en godkjent veileder. Målet er at den som er under opplæring, sammen med veilederen, skal følge minst to menigheter gjennom en NaMu-syklus, altså fra menigheten har gjennomført en menighetsprofil til den neste foreligger. Denne prosessen tar 1 1/2–2 år.

 

Egenstudium 

Det er avgjørende for en NaMu-veileder å kjenne godt til NaMu-litteraturen innenfor de ulike kompetanseområdene. I tillegg til den kjennskap en får gjennom kursuken, kurs eller praksis har vi satt opp en ressursliste med litteratur som må leses. Det skrives bokrapporter fra hver av disse bøkene (se ressurslisten og krav til bokrapportene i lenken nederst på denne siden).

 

Pris

Prisen for undervisning, individuell oppfølging og praksisveiledning ligger fra 2021 på 20 000 kr inkl. kurset i utrustende lederskap. Deltakerne dekker selv reiseutgifter i forbindelse med kurset, samt kost og losji til arrangørstedet for kursdagene. En må også påregne reiseutgifter til de menighetene som deltakerne følger opp i sin praksis. Nødvendige bøker og tester fra ressurslisten kommer utenom. 

Da veiledertjenesten vil tjene flere forsamlinger og menigheter i årene fremover, oppfordres vi til at deltaker søker økonomisk støtte for finansiering av deler av veilederutdanningen hos eget kirkesamfunn, organisasjon eller egen menighet. Enkeltmedlemmer og partnerorganisasjoner som faktureres for veilederutdanningen får 20% rabatt på utdanningen.

 

Påmelding

Ta kontakt med daglig leder Kjetil Sigerseth (tlf. 924 47 755, kjetil.sigerseth@namunorge.no) for en dialog eller påmelding.

Vi anbefaler at du avklarer med din sammenheng (kirkesamfunn/menighet) at du tar denne utdannelsen. «God ryggdekning» er ikke minst viktig for tjenesten i etterkant.

 

Oppstart

Når du er tatt opp i utdanningen, starter du på utdanningen når du selv ønsker, da med selvstudium og praksis. Så arrangerer kursuken ca. hvert 3 år. Lederkurset kan f.eks. gjennomføres hvert semester. Deltakelse på de årlige veiledersamlingene vil også være en viktig del av utdannelsen. 

Påmelding for denne runden må likevel skjer innen 15. september 2021.  Den obligatoriske kursuken går av stabelen i Molde 15. – 18. november 2021.  

 

Mer info og vedlegg

Ytterligere informasjon finner du i notatet om veilederutdanningen i lenken under.

 

Notat veilederutdanningen 2021

Ressursliste 2021

Bokrapport retningslinjer

Veiledersamlingen 2021

Til nyhetssaken

 

Bildetekst: På bildet over ser vi deltakerne på Veiledersamlingen i 2019 (utenfor inngangen til Folkehøyskolen Nord-Norge, Evenskjer)