Tove Roholt

Tove Roholt

Major og leder for Frelsesarméens korps i Moss

Karlstadvegen 31 F
1516 MOSS

Mobil: 0047 95116015
Mail: tove.roholt(a)frelsesarmeen.no

Utdannelse og praksis:  Offiser i Frelsesarmeen 1980.
Menighetsplanterskole, en del kurs for etterutdanning i
sjelesorg, ledelse, diakoni, m.fl. Korpsleder for flere korps/menigheter i over 30 år i Norge. Revitalisering, menighetsplanting har også vært en del av tjenesten min. Har veiledet og undervist NaMu i flere menigheter, bl.a. Frelsesarméen i Bodø