Tor Svein Langås

Adresse: Slettheiveien 81 D, 4626 Kristiansand
Telefon: Mob: 993 29 314 Pr.: 38 90 36 44
e-post: tslang@getmail.no

Utdanning og praksis:
Teologisk embetseksamen MF 1972  Praktisk-teologisk eksamen MF 1973
Videreutdanning innenfor pastoralt lederskap, forkynnelse (homiletikk), menighetstenkning (ekklesiologi) og gruppepsykologi
Studier innenfor evangelisering, kirkevekst, gudstjenesteliv og misjonerende menigheter

Tidligere stillinger:
Kapellan i Gjerstad/Vegårshei, Sola og Oddernes 1974-2000
Sokneprest i Voie 2000-2011. Nå pensjonert sokneprest.

Tillitsverv i Presteforeningen, Det norske Misjonsselskap, Den norske Lausannekomite og NORME (Norsk Råd for Misjon og Evangelisering). Flerårig leder for Agder Bispedømmes satsing innenfor gudstjenesteliv, evangelisering, misjon og økumenikk .

Veileder i Naturlig Menighetsutvikling (NaMU) siden 1. januar 2008
Bistilling (10%) som veileder i Agder og Telemark bispedømme 2008-2011
Erfaring fra veiledning i Barbu, Hisøy, Langenes og Froland menigheter

Har sammen med Harald Holt startet PetraMen for å tilby kurs og veiledning til menigheter spesielt i Agder og Telemark.