Per Inge Vik

Adresse: Lars Pettervegen 8, 6260 Skodje

Telefon: 91810751

Epost: sokneprest.skodje@storfjorden.kyrkja.no

 

Per Inge Vik er sokneprest i Skodje på Sunnmøre. Tidligere har han vært prest i Mindekirken i Minneapolis og sokneprest i Haram. Han veileder  Vatne menighet.Per Inge Vik