Nytt og spennende NaMu-kurs i Utrustende lederskap

Våren 2017 lanserte vi det nye kurset Utrustende lederskap. Første pilotgruppe gjennomførte kurset på nett i løpet av mai måned. Erfaringene vi har fått så langt, og signalene i etterkant av kurset, har vært svært gode. Dette er virkelig et kurs som kan forvandle og frigjøre. Ekstra spennende er det at dette kurset også kan gjennomføres desentralisert som nettkurs.

Vi ser at mangelen på ledere og tydelig og frigjørende lederskap er en begrensning i organisasjons- og menighetsliv. Dette trenger vi mer fokus på. Her er mye uforløst. På den ene siden handler dette om oss som i dag har en lederrolle, men som opplever at vi har behov for å vokse som ledere, at skoene noen ganger kan bli for store å fylle, eller at vi ikke når så langt ut i ledertjenesten som vi ønsker. På den andre siden handler mangel på lederskap om utfordringer med å finne mennesker som er villig og har forutsetninger til å tre inn i lederroller på ulike nivå.

Les mer om kurset eller meld fra om du er interessert i å bli med å vokse som leder.

Vi vil se flere ledere som leder og ledere som utruster nye ledere. Da kan vi som menighetslederne gjøre det vi er kalt til – å så, vanne og gjødsle. Så alt det Gud allerede har lagt ned i fellesskapet kan ha plass og godt jordsmonn til å vokse frem.