Lytt! Teleios grunnkurs

Avlyst!!!  Lytt – med varme, respekt og empati

Dette kurset er avlyst etter restriksjoner fra landets helsemyndigheter.

 

Meld deg på Teleios grunnkurs og oppøv dine relasjonsferdigheter. Det handler først og fremst om autentisk lytting til våre medmennesker, men i dette ligger også ferdigheter for utvikling av holdninger, forståelse og tillit helt sentralt.

 

Tid og sted

Råde frikirke 20. – 21. mars 2020

  • Fredag kl. 18.00-21.00
  • Lørdag kl.  9.00-16.00

Kurset er på totalt 10 timer.

 

Kursholdere

Kjersti Gulli Petersen og Kjetil Sigerseth

 

Pris

650,- kr. inkl. lunsj og kursmateriell

 

Påmelding

Meld deg på via CheckIn innen 16. mars.

NB! Dette kurser er snart fullt.

 

Innhold

«Lytt» gir innføring og øvelse i hvordan vi kan kommuni­sere bedre med våre medmennesker; i fami­lien, blant venner og kolleger, i menigheter og orga­nisa­sjoner.

Vi lærer å vise hverandre mer oppmerksomhet ved å lytte med varme, innlevelse (empati) og respekt. I tillegg fokuserer vi på problemeierskap.

Kurset gir hjelp til å bygge gode relasjoner samtidig som vi også får redskaper til å bli gode hjelpere for hverandre.

Kjærligheten er Åndens frukt som modnes fram i våre liv ved Den Hellige Ånd. Men kjærligheten må praktiseres om den skal bli til hjelp for andre. Til det trenger vi øvelse, noe dette kurset gir.

 

Sagt etter kurset

Teleios-kurs er bra for helsa!

«Kurset tok opp veldig konkrete utfordringer som jeg ofte møter i hverdagen. Jeg ble mer bevisst på hvordan jeg kommuniserer. Det ga meg også mer innsikt i hvordan jeg kan forbedre min kommunikasjon med andre. … Å kommu­nisere slik er forebyggende helsearbeid!»    

Terje Lauvvik fra Sandnes

Teleios-kurs burde være på blå resept!

«Jeg lærte mye om å lytte til andre mennesker, noe som jeg har nytte av som lege og som gruppeleder i Alpha.»

Vegard Høgli fra Skien